Zoznam tried › Trieda I. D

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Adriana Laginová
Učebňa: Učebňa 1. D (ŠKD)
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Viktória Diva Beňo
Jakub Blaško
Martin Blaško
Nela Dedíková
Lukáš Farý
Nela Filínová
Nataša Gavendová
Max Gerbel
Olívia Hájovská
Katarína Hujová
Ondrej Chrastina
Šimon Kohout
Tomáš Král
Sofia Liptáková
Roman Martiniuc
Sára Matejová
Adrián Mišík
Ema Sládečková
Lukáš Vojtuš

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019