Zoznam tried › Trieda I. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Martina Hujová
Učebňa: Učebňa 1. B (ŠKD)
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Liana Anyalaiová
Matúš Azari
Nikol Bartová
Andrej Brešťanský
Michal Buran
Nina Daňová
Samuel Ďuriš
Paulína Faltýnková
Denis Hlinka
Laura Hodáková
Rebeka Hudecová
Lukáš Krivoklátsky
Izabela Kubiňáková
Thobias Aleš Kučerka
Šimon Kvasnica
Andrej Podmaka
Yeva Prokofieva
Simona Sulčanová
Matej Svetlík
Tamara Svetlíková
Lucia Tinková
Filip Zubo

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019