Zoznam tried › Trieda I. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Schőppl
Učebňa: Učebňa 1. A (ŠKD)
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Nina Bačová
Sophia Balážiková
Lucas Černý
Viktória Mária Červeňanová
Táňa Čurková
Jakub Garaj
Emma Horná
Dávid Horňák
Alexander Kadlec
Michaela Kožáková
Viktória Maláňová
Kristián Marčaník
Karolína Marčaníková
Maximilián Matula
Laura Mravcová
Natali Mercedes Pisch
Šimon Sládek
Dušan Martin Štrauss
Adam Václav

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019