Zoznam tried › Trieda IX. D

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Bacová
Učebňa: Učebňa 9. D (B 5)
Počet žiakov: 17 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Martin Benko
Roan Buchman
Jakub Bulík
Michal Druga
Jakub Fraňo
Michal Hruška
Daniel Chlebana
Kristián Kulich
Matthias Kunka
Adam Latkóczy
Tomáš Lehocký
Michal Orgoník
Dávid Srnec
Alexander Šandor
Patrik Ukuš
Damian Vaňo
Jakub Zelenka

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019