Zoznam tried › Trieda IX. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Martin Paulička
Učebňa: Učebňa 9. C (A 208)
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Adrián Barcík
Sofia Daranská
Vladimír Ďatelinka
Lukáš Dovina
Viktória Fábryová
Denis Farkaš
Šimon Holba
Karin Hrubová
Kristína Janegová
Filip Jantolák
Dávid Klinko
Sarah Kuffner
Erik Kuna
Jakub Marček
Zuzana Mináriková
Peter Ošlejšek
Patrícia Priehodová
Hana Scheerová
Matej Suchý
Petra Sýkorová
Peter Šebáň
Jakub Štern
Sára Švondrková
Sofia Wernerová
Klára Wiedermannová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019