Zoznam tried › Trieda IX. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: PaedDr. Mária Macharová
Učebňa: Učebňa 9. B (A 207)
Počet žiakov: 16, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Róbert Viliam Adamec
Vanessa Antalová
Samuel Bariak
Kristína Dobiašová
Laura Gáliková
Michaela Gavendová
Angelína Chlebanová
Martin Kováč
Jakub Liška
Lucia Mikušová
Klára Paulínyová
Lukáš Sokolík
Zuzana Valachová
Adriana Vančová
Samuel Vraník
Roman Žuffa

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019