Zoznam tried › Trieda IX. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Sylva Vavríková
Učebňa: Učebňa 9. A (A 210)
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Ján Antal
Emma Bešlová
Tadeáš Cimprich
Lucia Daňová
Samuel Ferenčík
Erika Hupčíková
Šimon Igaz
Matúš Ivanka
Katarína Juhászová
Viktória Juráčková
Veronika Klimová
Ján Kobezda
David Kováč
Sabina Kováčiková
Jakub Malo
Natalia Alina Margetiaková
Tomáš Meravý Murárik
Viliam-Jozef Mesiarkin
Petra Michalcová
Martin Pospíšil
Paulína Puchnarová
Oliver Zubo

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019