Zoznam tried › Trieda VI. D

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Švejdová
Učebňa: Učebňa 6. D (A 205)
Počet žiakov: 18 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Denis Berák
Filip Bobuš
Dávid Bórik
Michal Čapoš
Samuel Jaroška
Kristián Krajčovič
Dávid Králik
Timotej Martiška
Tomáš Matula
Filip Ondraščin
David Pavlus
Lucas Pecháč
Luka Radivojevič
Roman Rázga
Adam Sabadka
Adam Straka
Dominik Šicko
Martin Vetrák

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019