Zoznam tried › Trieda II. D

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Jaroslava Zajacová
Učebňa: Učebňa 2. D (D 105)
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Jakub Patrick Alexa
Lea Bacmaňáková
Andrej Baďura
Sandra Bednáriková
Lilien Ďuračková
Lenka Fuksová
Elena Golianová
Sydney Holecová
Ema Horňáková
Filip Hulín
Alexandra Ilovská
Matúš Janči
Slávka Kondratová
Adam Könyveš
Diana Krutáková
Nicolas Majan
Alex Maxim Marček
Adam Michal Mesiarkin
Matúš Novák
Martin Paňko
Rastislav Plačko
Barbora Ráchelová
David Šedivý
Laura Urdáková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019