Zoznam tried › Trieda II. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Šmatláková
Učebňa: Učebňa 2. B (D 107)
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Emma Belicová
Eva Betáková
Alexej Červeňan
Sára Fašanková
Peter Flachs
Sandra Gocmanová
Lily Helešová
Sara Hollá
Vivienne Jordánová
Lea Kaniški
Alexandra Kaňová
Ela Kľocová
Peter Meliš
Miroslav Mrázik
Samuel Osacký
Matija Radivojevič
Sofia Robotová
Matúš Sieklik
Tomáš Sokolík
Dárius Staňo
Jakub Ševčovic
Karin Šromová
Aleš Ürge
Sebastián Vylám
Gabriel Žedényi

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019