Zoznam tried › Trieda II. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Syrná
Učebňa: Učebňa 2. A (D 9)
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 14 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Šimon Bubeník
Samir Rayed Goma Dallol
Izabela Dernešová
Ella Drličková
Linda Ďuračiová
Tamara Habánková
Natálie Hauerová
Veronika Holíčková
Michael Horný
Natália Hrubová
Sofia Zoe Kapková
Simona Kirková
Daniela Kuciaková
Martin Mendel
Ondrej Mertan
Matej Milde
Peter Mravec
Lucia Petrová
Jakub Rendl
Šimon Samák
Samuel Stoklasa
Leon Straka
Nikola Sýkorová
Emma Tomašovičová
Adam Trnka
Nikola Tuhelová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019