Zoznam tried › Trieda III. D

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Danica Ďuračková
Učebňa: Učebňa 3. D (D 7)
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 15 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Laura Blesáková
Matúš Broda
Šimon Ďurian
Denisa Ďurišová
Terézia Hložová
Natália Horečná
Ema Koyšová
Tamara Koyšová
Lucia Lehocká
Dominik Lehotský
Klára Liptáková
Ofelie Shina Lopez Deguchi
Monika Medveďová
Tamara Minarčicová
Oliver Piliš
Oliver Pinďár
Lívia Plšková
Daniela Porubská
Linda Sopková
Alex Staník
Filip Stoklasa
Alžbeta Vilímková
Samuel Záhranka

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019