Zoznam tried › Trieda III. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Komárková
Učebňa: Učebňa 3. C (D 2)
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Nina Balážová
Marco Barényi
Martina Bírešová
Laura Bohušová
Terézia Ďatelinková
Maxim Dražkovec
Elisa Forróová
Natália Gunárová
Karolína Lea Hambáleková
Boris Hartiel
Peter Hodák
Šimon Hošták
Filip Kotásek
David Kraut
Lukáš Krivda
Vanessa Krutáková
Natália Kuníková
Tereza Majerská
Lukáš Marták
Aurélia Medunová
Filip Petrinec
Sára Tinková
David Zovčák

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019