Zoznam tried › Trieda III. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Blažena Collerová
Učebňa: Učebňa 3. B (D 102)
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 15 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Liliana Betíková
Ema Boháčová
Bruno Brezan
Kristína Dorňáková
Vanesa Dubná
Laura Jantošovičová
Adam Kadlecaj
Kiara Kovacikova
Lýdia Masárová
Samantha Micháliková
Lukáš Mikušinec
Nela Novoveská
Alexandra Ochodnická
Patrícia Pečínková
Michal Pelech
Karin Podmaková
Adam Porubský
Ronald Rapaič
Tomáš Rázga
Ján Snopek
Marianna Škrabanová
Martina Šúryová
Tania Tomašovičová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019