Zoznam tried › Trieda III. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Jarmila Pelechová
Učebňa: Učebňa 3. A (D 109)
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Lukas Bariš
Samuel Bucha
Natália Drobná
Karin Jamborová
Sofia Maceková
Mattias Madový
Paula Miklošová
Lilly Ann Ollé
Petra Pénzešová
Michal Ponduša
Diana Ranincová
Matúš Raninec
Alžbeta Samčíková
Paulína Šebánová
Matej Šedivý
Alex Špatný
Ema Švajková
Marek Vangel
Adam Veselý
Soňa Vrbovská
Nela Zelenková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019