Zoznam tried › Trieda VII. E

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Patrik Zelenka
Učebňa: Učebňa 7. E (A 209)
Počet žiakov: 25 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Tomáš Balaj
Thomas Behan
Matej Bubeník
Daniel Dužek
Matej Dvorský
Luca Ferkodič
Lukáš Fűrsten
Sebastián Garaj
Alex Gašo
Alex Hruška
Jakub Husárik
Jakub Chromiak
Matúš Jakubec
Jakub Jastrabík
Adam Kukučka
Ondrej Maruna
Marcel Teo Mišinec
Peter Pastorek
Juraj Pokorný
Mário Polák
Tobias Rehák
Damian Smolka
Jakub Šišovský
Matej Štefánik
Simon Vasko

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019