Zoznam tried › Trieda IV. E

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Agáta Džubáková
Učebňa: Učebňa 4. E (D 8)
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Laura Balajová
Natália Balážová
Tatiana Balážová
Lujza Bartošíková
Linda Golianová
Emma Gubrická
David Gubrický
Viktória Hanzelová
Zuzana Hoštáková
Tobias Knotko
Nella Kotláriková
Filip Kovalčík
Kristián Lenárth
Ema Matejková
Michael Thobias Petrík
Samuel Pisarčík
Lev Prokofiev
Tobias Prokop
Erik Skalický
Zoja Sládečková
Alica Sopková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019