Zoznam tried › Trieda IV. D

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Janka Mojžišová
Učebňa: Učebňa 4. D (D 4)
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 13 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Sarah Balážiková
Bibiana Dóczyová
Sabína Farýová
Bianka Focková
Lea Gabajová
Kristína Gašparíková
Filip Hájek
Jakub Hodák
Lucia Jakubíková
Nela Kochajdová
Tomáš Kondrat
Patrik Kucharovic
Jakub Machara
Barbora Mišúnová
Nela Némethová
Adam Novák
Ester Podperová
Dominika Struhačková
Andrea Svatíková
Lukáš Valentíny

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019