Zoznam tried › Trieda IV. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Monika Pavlusová
Učebňa: Učebňa 4. C (D 110)
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Martin Beno
Tomáš Bielik
Kiara Čačková
Alex Černek
Tereza Gardianová
Alex Gerbel
Sofia Gogorová
Juraj Habánik
Dominik Ivanka
Filip Janega
Michal Jarábek
Petronela Jelinková
Mário Krist
Hana Rawlings
Veronika Smerčiaková
Nikolas Staňo
Sofia Stoklasová
Ivan Šarina
Matej Ševčík
Lillien Vaculová
Leontina Vengrin

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019