Zoznam tried › Trieda IV. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Vlasta Marková
Učebňa: Učebňa 4. B (D 104)
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Emma Gajdošíková
Sofia Galbavá
Lucia Gröplová
Maximilián Harníček
Daniel Hrabovský
Kristián Chochlík
Nikola Jakúbeková
Sofia Jantoláková
Aneta Lipková
Adrian Macek
Lenka Macharová
Sebastian Mikuš
Kristína Moskaľová
Timotej Novák
Lenka Pernisová
Darius Sabadka
Michal Sijka
Eliška Siváňová
Ema Vavrúšová
Adrián Vrbovský

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019