Zoznam tried › Trieda IV. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Zdenka Vicianová
Učebňa: Učebňa 4. A (D 111)
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Michaela Červeňáková
Nela Čurková
Viktória-Emma Dobiašová
Adela Forgáčová
Marko Fukala
Matej Honzek
Laura Horváthová
Emma Hudecová
Lukáš Koprivňanský
Leo Kupkovič
Laura Lejolleová
Dominika Mravcová
Lilly Obedová
Krištof Oravec
Michal Prikryl
Richard Sensel
Teodor Šipka
Lukáš Šulek
Martin Tomášik
Sebastián Urmín
Paulína Zámečníková
Hana Žáková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019