Zoznam tried › Trieda V. D

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Ferancová
Učebňa: Učebňa 5. D (A 14)
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Dominika Arpášová
Jakub Boško
Petra Brezanová
Natália Červeňáková
Vanessa Daranská
Jakub Dlesk
Samuele Faraone
Bibiana Holúbková
Natália Horná
David Koszeghy
Lucia Kováčiková
Mária Kukurová
Dominik Kútik
Marek Liška
Katarína Lišková
Nikola Masárová
Marek Meliš
Kristína Pečínková
Martin Pouš
Filip Šebáň
Tamara Valová
Simon Zouhar

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019