Zoznam tried › Trieda V. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Arbetová
Učebňa: Učebňa 5. C (A 206)
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Denis Červeňan
Dominik Dúžek
Filip Forró
Matúš Gallo
Olívia Hlucháňová
Jakub Janči
Michal Kacina
Samira Karačová
Denis Kohutka
Karin Matejičková
Lukáš Mosný
Adrian Orechovský
Chibuzor Natalia Ostrolucká
Jakub Pakan
Matúš Peciar
Sofiya Perets
Paula Podivinská
Karin Rizeková
Maroš Robota
Michaela Ševčíková
Alexandra Vilímková
Chiara Záhorská
Daniela Zovčáková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019