Zoznam tried › Trieda V. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Psotná
Učebňa: Učebňa 5. B (A 15)
Počet žiakov: 19, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Veronika Buchová
Martina Čáková
Tamara Dóczyová
Olívia Ďurechová
Lenka Galková
Sarah Hromadová
Matúš Klimo
Šimon Klimo
Zuzana Komendová
Sebastian Krchňavý
Claudia Kubicová
Lenka Masariková
Filip Matejíček
Adam Mikula
Maxim Mišinec
Simona Prnová
Matej Šajdík
David Šulek
Filip Tunega

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019