Zoznam tried › Trieda V. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Nora Kopuncová
Učebňa: Učebňa 5. A (A 211)
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 11 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Sandra Bohušová
Nicole Ďurišová
Viktória Dvorská
Greta Golian
Matúš Habánek
Jakub Hejdiš
Jakub Hriz
Natália Jablončíková
Natália Ježíková
Lukáš Kirka
Samuel Kuba
Lea Macháčová
Sára Motalíková
Sandra Pešková
Dominika Serišová
Jakub Spaček
Denisa Stískalová
Samuel Tuhela

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019