Zoznam tried › Trieda VI. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Svedková
Učebňa: Učebňa 6. C (B 6)
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 16 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Matej Bariak
Timea Dobiašová
Anita Dvorská
Ema Ferenčíková
Nina Gašparová
Linda Geletová
Monika Gunárová
Veronika Chochulová
Marek Jurkovec
Antonio Rudolf Kalik
Timotej Kollár
Karin Koštalová
Timotej Kucharovic
Petra Lehocká
Lucia Líšková
Sara Mikušíncová
Filip Ján Mrázik
Emma Parnická
Anita Supeková
Vanesa Sýkorová
Denis Šlosár
Natália Vangelová
Branislav Viselka
Andrea Žiaková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019