Zoznam tried › Trieda VI. B

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: PaedDr. Martina Šinská
Učebňa: Učebňa 6. B (A 107)
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 13 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Marek Cenkner
Michaela Császárová
Pavlína Červeňáková
Jakub Ďurian
Daria Dyba
Elizabeth Faltinková
Martin Gavenda
Tomáš Gavenda
Adam Hrabovský
Terézia Hrušková
Matej Husár
Hanka Michaela Chrenková
Kristián Jankula
Vanesa Kotlabová
Matej Marček
Barbora Mihálová
Sebastián Novák
Miroslav Plačko
Sofia Antónia Škodová
Zuzana Vajová
Lýdia Valentínyová
Petra Zichová
Laura Žuffová

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019