Zoznam tried › Trieda VI. A

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Paulínyová
Učebňa: Učebňa 6. A (A 109)
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 10 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Jakub Bonko
Hana Brezanová
Ema Cvancigerová
Michal Grbálik
Tomáš Grbálik
Scarlett Hackett
Timotej Hájek
Isabella Hlucháňová
Alexandra Hrabovská
Róbert Chropeň
Juraj Klučiar
Patrícia Kováčová
Richard Kuba
Andrej Mikolka
Liliana Ridziová
Samuel Smolka
Lea Surovská
Ivona Ševčíková
Šimon Štern
Natália Valová
Simon Záhranka

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019