Rada rodičovského združenia

Zoznam členov

Vratislav Vetrák, Ing., predseda

Martin Honzek, Mgr.

Eva Dobiášová

Tomáš Belic

Eva Pokorná, Ing.

Jana Masariková, Mgr.

Lýdia Asani

Sylvia Margetincová