Školský klub detí

Základné informácie

 

    hymna ŠKD:

 

IBAN pre platbu za ŠKD: SK 23 7500 0000 0040 1641 3545

Zápisný lístok na škol. rok 2018/2019: ZAPISNY_LISTOK_2018_19.doc

Odhláška zo ŠKD: odhlaska_zo_SKD.doc

Školský poriadok ŠKD: Skolsky_poriadok_SKD_18_19.docx

Platby v ŠKD: platby_bezhotov_styk_SKD.doc

Rozdelenie tried: rozdelenie_tried_18_19.doc