Školský klub detí

Základné informácie

 

    hymna ŠKD:

 

IBAN pre platbu za ŠKD: SK 23 7500 0000 0040 1641 3545

Prihláška do ŠKD: SKD_prihlaska.doc

Odhláška zo ŠKD: odhlaska_zo_SKD.doc

Školský poriadok ŠKD: skolsky_poriadok_SKD_17_18.doc

Plán práce ŠKD: planSKD_2017_2018.doc

Platby v ŠKD: platby_bezhotov_styk_SKD.doc

Rozdelenie tried: rozdeltried_17_18.doc