Výchovný poradca


Mgr. Psotná Katarína
email: poradca(zavináč)sedmicka.eu
konzultačný deň: štvrtok

- poradenský servis pre rodičov a žiakov v oblasti profesionálnej orientácie

- informácie o možnostiach štúdia na SŠ

- pomoc pri výbere SŠ podľa prospechu a záujmuStredné školy v Trenčíne:

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne - www.glstn.sk

Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne - www.piar.gtn.sk
Osemročné športové gymnázium Trenčín - www.osg.tsk.sk
Súkromné gymnázium FUTURUM - www.sgfuturum.sk

Dopravná akadémia Trenčín - www.souztn.sk
Obchodná akadémia Milana Hodžu Trenčín - www.oa-tn.edupage.org

Stredná odborná škola stavebná Trenčín, Staničná 4  - www.spssstantn.sk
Stredná odborná škola obchodu a služieb, P. Jilemnického 24, Trenčín ("Jilemák") - www.jilemak.edupage.org
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín - www.sostn.sk
Stredná odborná škola letecko-technická Trenčín - www.soslt.edupage.org
Stredná odborná škola zdravotnícka, J. Braneckého 4, Trenčín - www.szstn.sk
Stredná umelecká škola Trenčín, Staničná 8 - www.sustn.sk
Súkromná stredná odborná škola - www.ssos.sk


Stredné školy v okolí Trenčína:

Gymnázium Dubnica n. V. - www.gymdb.sk
Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto n. V. - www.gmrsnm.edu.sk

Stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom - www.spsdub.sk
Spojená katolícka škola Nemšová - www.sksnemsova.sk
Stredná odborná škola Nové mesto n. V. - www.prvasosnmnv.sk
Stredná odborná škola Pruské - www.sospruske.edupage.org