Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania:
Ziadost_o_uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.docx
Ziadost_o_uvolnenie_ziaka_z_vyucovania.pdf

Žiadosť o odhlásenie zo ZŠ:
Ziadost_o_odhlasenie_zo_ZS.docx
Ziadost_o_odhlasenie_zo_ZS.pdf

Žiadosť o povolenie vzdelávania mimo územia SR:
Ziadost_o_povolenie_vzdelavania_mimo_uzemia_SR.docx

Ziadost_o_povolenie_vzdelavania_mimo_uzemia_SR.pdf

Dotazník k zápisu dieťaťa do 1. ročníka v šk. roku 2017/2018:
Zapis_prvakov_2017-2018.doc
Zapis_prvakov_2017-2018.pdf

Žiadosť o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2017/2018:
Ziadost_o_prijatie_do_1._rocnika.doc
Ziadost_o_prijatie_do_1._rocnika.pdf


Žiadosť o odklad školskej dochádzky:
Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky.doc
Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky.pdf