Školský klub detí

Fotografie

školský rok 2017/2018:

Prvácka pasovačka ŠKD


školský rok 2016/2017:

Prázdniny v ŠKD

Prázdninový tábor ŠKD v Belušských Slatinách

Dni Sihote - Jarmok v ŠKD

Deň matiek: spojené oddelenia v ŠJ

Deň matiek: oddelenie tety Janky Porubskej

Deň matiek: oddelenie tety Adi

Deň matiek: oddelenie tety Dáši

Deň matiek: oddelenie tety Lydky

Deň matiek: oddelenie tety Majky

Deň matiek: oddelenie tety Yvetky

Deň matiek: pletenie košíkov (teta Lydka)

Veľkonočné prázdniny

72. výročie oslobodenia Trenčína

Playback ŠKD - finále

Playback ŠKD - výberové kolá: prváci

Playback ŠKD - výberové kolá: druháci

Playback ŠKD - výberové kolá: tretiaci

Playback ŠKD - výberové kolá: štvrtáci

Moja bábika

Jarné prázdniny ŠKD v Antonstále

Školenie prvej pomoci

Vystúpenie pre dôchodcov

Karneval ŠKD - Cesta okolo sveta

Beseda s Veronikou Vadovičovou

Vianočné besiedky ŠKD - II. A a IV. C

Vianočné besiedky ŠKD - Tvorivé dielne

Vianočné besiedky ŠKD - III. D a IV. A

Vianočné besiedky ŠKD - II. C

Vianočné besiedky ŠKD - IV. B

Beseda so spisovateľom

Tekvicová slávnosť

Prvácka pasovačka


školský rok 2015/2016:

Prázdninový tábor

Leto

Ukončenie florbalovej sezóny

Tenis

Športové hry

Záhradná slávnosť

Beseda s futbalistami

Športový deň

Výstava prác detí

Výstava bonsajov v Centre seniorov

Jarmok

Návšteva u hasičov

Putovný pohár primátora mesta (najmladší florbalisti)

Deň matiek

Tipovanie výsledkov MS v hokeji

Najmladší florbalisti opäť úspešní

Playback (finále)

Playback (výberové kolá)

Spomienka na oslobodenie Trenčína

Janka Čižnárová

Jarné a Veľkonočné prázdniny

Medzinárodný deň skautiek

Divadlo Portál

Karneval ŠKD

Mikuláš v športových krúžkoch ŠKD

Florbalový turnaj

Prvácka pasovačka


školský rok 2014/2015:

Návšteva u hasičov

Jarmok ŠKD

Deň matiek v ŠKD

Florbalový turnaj

Tipovanie výsledkov MS v hokeji

Florbalový turnaj najmladších žiakov

Beh budúcich mamičiek

Deň matiek

Moje auto

Miniplayback – finále

Miniplayback –výberové kolá

Oslobodenie Trenčína

Svetielko

Divadlo u nás

Pletenie korbáčov

Mesiac knihy

Moja bábika

Prvá pomoc

Povzbudzovali sme juniorov

Jarné prázdniny

Pochovaná basa

1. polrok v ŠKD

Karneval ŠKD

Vianočná besiedka ŠKD

Tekvicová párty ŠKD

Pozdravenie dôchodcov

Tekvicové posedenie najmenších v ŠKD

Prvácka pasovačka ŠKD
 


školský rok 2013/2014:

Prázdninový tábor

Beseda s hokejistami

Záhradná slávnosť

Antonstál

Kynológovia

Športujeme

Výstava otcov

V ohrození života

Beseda s potápačom

Sedmička víta cyklistov

Florbal.turnaj

Jarmok

Florbal.turnaj

Deň matiek

Sedmičkové kráľovstvo

Netradičné povolanie

Playback finále

Playback (výberové kolá)

Moja bábika

Oci, mami, športuj s nami

Karneval ŠKD

Klubáci  ŠKD v Centre seniorov

Vianočná besiedka ŠKD

Čaro Vianoc pod hradom

ŠKD dôchodcom

Beseda v ŠKD s rodičmi klubáka

Tekvicová slávnosť ŠKD

Prvácka pasovačka

ŠKD Sedmička na Trenčianskom jarmoku


školský rok 2012/2013:

Klubáci ŠKD v Rímskej ríši

Leto v ŠKD

Záhradná slávnosť

Beh budúcich otcov

Mladá móda

Výlet do Buchlova

Jarmok

Šikovné ruky

Deň Matiek

Zelené údolia

Playback (finále)

Playback (predkolo)

Florbal

Moja bábika

Karneval

Záujmová činnosť v 1. polroku

Vianočná akcia ŠKD

ŠKD seniorom

Vianočná besiedka

Deti vo vesmíre

Tekvicová party

Prvácka pasovačka

Jarmok

Spomienka na prázdniny


školský rok 2011/2012:

ŠKD na výstave GIGANTOV

Jarný prádzninový tábor ŠKD na Vršatci - motivácia: Cesta transsibírskou magistrálou

Aj vychovávateľky pochovávali basu v Zlatovciach

Demografická krivka na Sihoti stúpa (Moja bábika 2012 - finále prvákov – klubákov)

Ako išlo vajce na vandrovku - v podaní hercov z divadelného krúžku ŠKD

Prvý polrok v ŠKD Sedmička

Záujmové krúžky ŠKD

Tradičný karneval ŠKD

Interiér ŠKD

Privítanie prvákov

Spomienka na prázdniny


predchádzajúce školské roky:

Tvoríme v ŠKD

MZ vychovávateliek

Finálové kolo celoklubovej súťaže v plejbeku - 70. a 80.roky -11. marca 2011

Takto pochovávali basu v Kubrej naše vychovávateľky - 8.marca 2011

Vystúpenie detí ŠKD dôchodcom v Centre seniorov na Sihoti pri príležitosti MDŽ - 8. marca 2011

Dvoch výberových kôl v playbacku sa zúčastnilo 70 súťažichtivých klubákov, po ktorých nasledovalo finále.

Vystúpenie detí zo Sedmičky dôchodcom v školskej jedálni - 3. marca 2011

Jarný tábor ŠKD - Expedícia Kilimanjaro (Vršatec)

Jarný tábor ŠKD - Eskimáci (Patrovec)

ŠKD - Beseda o kamienkoch

Karneval ŠKD

ŠKD - Vianočné besiedky

ŠKD - Vianočné vystúpenie

ŠKD počas jesenných prázdnin

ŠKD - Tekvicové stretnutia

ŠKD - krúžky

ŠKD - Múzeum kolies

ŠKD - Prvácka pasovačka

ŠKD v septembri

ŠKD - interiér