Školský klub detí

Videá

 
Klubáci  ŠKD v Centre seniorov:
 
 
 
Klubáci ŠKD v Rímskej ríši (Letný tábor Priedhorie 2013): https://www.dropbox.com/sh/1bzj13q8o7xt0pj/j1KnD-bC5v
 
 
 
 
 
Prázdninový tábor ŠKD 2010 na Bumbálke 1 časť: http://www.youtube.com/watch?v=_W_Dr4sHHAM&feature=related
 
Prázdninový tábor ŠKD 2010 na Bumbálke 2 časť: http://www.youtube.com/watch?v=tf6U4_7ghgg&feature=related
 
Prázdninový tábor ŠKD 2010 na Bumbálke 3 časť: http://www.youtube.com/watch?v=N4ZU_HEWC0U&feature=related
 
ŠKD Sedmička, Trenčín - Jarmok 2010: http://www.youtube.com/watch?v=-5HOwAmPA_0