Zoznam tried › Trieda I. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Katarína Maniačková
Učebňa: Učebňa 1. C (ŠKD)
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Emma Bugárová
Tamara Gardianová
Matej Gašpar
Maxim Hanzal
Petra Haragová
Adam Lokšík
Ema Markotánová
Matúš Medveď
Júlia Moniaková
Liana Mosná
Richard Pavlis
Amélia Plšková
Jana Repaski
Lea Repaski
Tereza Rozineková
Alex Ševc
Mellisa Šimová
Adam Tvrdoň
Oliver Ukuš
Michal Vavro
Alex Zahorák
Magdaléna Žejdlíková

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019