Zoznam tried › Trieda II. C

Zoznamy žiakov: I. AI. BI. CI. DII. AII. BII. CII. DIII. AIII. BIII. CIII. DIV. AIV. BIV. CIV. DIV. EV. AV. BV. CV. DV. EVI. AVI. BVI. CVI. DVII. AVII. BVII. CVII. DVII. EVIII. AVIII. BVIII. CVIII. DVIII. EIX. AIX. BIX. CIX. D
Triedny učiteľ: Mgr. Zuzana Hrnčárová
Učebňa: Učebňa 2. C (D 11)
Počet žiakov: 26, z toho chlapcov: 14 a dievčat: 12 • Rozvrh
Meno Priezvisko   
Klaudia Betáková
Alexander Bohunický
Amir Bougdar
Omar Bougdar
Tobias Gergela
Peter Hanko
Matúš Hanzel
Alica Holásková
Lea Hulínová
Filip Kellner
Adrián Kulich
Oskar Lokšík
Martina Maníková
Max Melicherík
Hanka Mišíková
Jakub Mokoš
Timotej Novák
Hana Oravcová
Eliška Polívková
Emma Riečická
Nella Stoličná
Ema Straková
Natália Tanušková
Estelle Trochanová
Matej Večeřa
Martin Vojtechovský

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019