Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marián Lopatka Rozvrh
Riaditeľ
 
 
Mgr. Jana Balušíková Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa
 
 
Mgr. Daniela Matejíčková Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa
 
 
Mgr. Alena Múdra Rozvrh
Zástupkyňa riaditeľa
 
 
Dagmar Pádivá Vedúca vychovávateľka
 
 
Mgr. Martin Adamec Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Arbetová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. C
 
 
Mgr. Eva Bacová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. D
 
 
Mgr. Monika Bačíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. D
 
 
Mgr. Petra Bartošová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Peter Bolaček Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Blažena Collerová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. B
 
 
Mgr. Vladimír Dobiaš Rozvrh
Triedny učiteľ: IX. A
 
 
Mgr. Danica Ďuračková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. D
 
 
Mgr. Tomáš Durec Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Fojtíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Hašková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. C
 
 
Mgr. Silvia Hill Učiteľka
 
 
Ing. Eva Hričovská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Hrnčárová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. C
 
 
Mgr. Martina Hujová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. B
 
 
Mgr. Eva Jamborová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. A
 
 
Mgr. Marta Janíková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. A
 
 
Mgr. Iveta Jarábková Učiteľka
 
 
Mgr. Martin Káčer Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Aleš Kočandrle Rozvrh
Triedny učiteľ: VI. B
 
 
Mgr. Dana Komárková Rozvrh
Triedna učiteľka: II. C
 
 
Mgr. Nora Kopuncová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. B
 
 
Mgr. Lenka Králová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. C
 
 
Mgr. Ingrid Kramárová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Adriana Laginová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. D
 
 
PaedDr. Mária Macharová Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. B
 
 
Mgr. Silvia Macharová Rozvrh
Triedna učiteľka: VI. D
 
 
Mgr. Katarína Maniačková Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. C
 
 
Mgr. Vlasta Marková Rozvrh
Triedna učiteľka: III. B
 
 
Mgr. Jana Masariková Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. B
 
 
Ing. Lenka Melicherová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Janka Mojžišová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. D
 
 
Mgr. Katarína Olasová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. E
 
 
Mgr. Darina Oršanská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martin Paulička Rozvrh
Triedny učiteľ: VIII. C
 
 
Mgr. Katarína Paulínyová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. A
 
 
Mgr. Monika Pavlusová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. C
 
 
Mgr. Jarmila Pelechová Rozvrh
Triedna učiteľka: II. A
 
 
Mgr. Renáta Prchlíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Psotná Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. B
 
 
Mgr. Dana Schőppl Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. A
 
 
Mgr. Martin Sojka Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Blažena Staňová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Svedková Rozvrh
Triedna učiteľka: V. D
 
 
Mgr. Monika Syrná Rozvrh
Triedna učiteľka: I. A
 
 
PaedDr. Martina Šinská Rozvrh
Triedna učiteľka: V. C
 
 
Mgr. Monika Šmatláková Rozvrh
Triedna učiteľka: I. B
 
 
Mgr. Monika Švejdová Rozvrh
Triedna učiteľka: V. E
 
 
Mgr. Milena Tillingerová Učiteľka
 
 
Mgr. Erika Topilinová Rozvrh
Triedna učiteľka: IX. D
 
 
PaedDr. Iveta Vachová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Valentová Rozvrh
Triedna učiteľka: VII. E
 
 
Mgr. Sylva Vavríková Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII. A
 
 
Mgr. Zdenka Vicianová Rozvrh
Triedna učiteľka: III. A
 
 
Mgr. Jaroslava Zajacová Rozvrh
Triedna učiteľka: I. D
 
 
Mgr. Patrik Zelenka Rozvrh
Triedny učiteľ: VI. E
 
 
Mgr. Ľuboš Golian Sociálny pedagóg
 
 
Mgr. Denisa Pavlíková Špeciálna pedagogička
 
 
Mgr. Lýdia Asani Vychovávateľka
 
 
Mgr. Aneta Ciblíková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Beáta Dobiášová Vychovávateľka
 
 
Marta Dovinová Vychovávateľka
 
 
Yveta Hlavienková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Adriana Chudová Vychovávateľka
 
 
Zuzana Kotláriková Vychovávateľka
 
 
Jana Kováčiková Vychovávateľka
 
 
Adriana Malátová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jana Porubská Vychovávateľka
 
 
Mgr. Mária Sochová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Martina Sojková Žáčková Vychovávateľka
 
 
Bc. Zuzana Škvrndová Vychovávateľka

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018