• ŠKD: Deň otcov
     • ŠKD: Deň otcov

     • Pri príležitosti Dňa otcov sa naše deti rozhodli verne zobraziť svojich oteckov a zachytiť ich tváre na portrétoch, ktoré budú zdobiť plot nášho klubu až do pondelka. Príďte sa pozrieť.
      Druhá akcia venovaná našim oteckom k tomuto dňu má názov Beh budúcich otcov. Beží sa v zástere, s bábätkom pod pazuchou, s taškami, pri hrncoch a nočníkoch, skrátka aby sme si vedeli dobre predstaviť, o čom otcovstvo vlastne je a aby sme vzdali hold všetkým šikovným oteckom, ktorí popri tom zarobia ešte aj peniaze na chod domácnosti.

    • Výroba hudobných nástrojov
     • Výroba hudobných nástrojov

     • Tri mesiace pracovali žiaci na hodinách výtvarnej, technickej a hudobnej výchovy na projekte: VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV.

      Hlavnými myšlienkami bolo:
      • spoznanie hudobného nástroja
      • recyklácia
      • tvorivosť
      • originalita
      Od 13. 6. 2022 – 22. 6. 2022 žiaci navštevujú výstavu týchto hudobných nástrojov a dávajú hlasy nástrojom, ktoré sa im najviac páčia. Hudobné nástroje sme rozdelili do troch kategórií:
      • Malé strunové nástroje – ukulele, bendžo, balalajka
      • Veľké strunové nástroje – gitara, harfa, citara
      • Bicie nástroje – bubny, bicie súpravy, bongá, dažďové palice, maracas (rumba gule), ozembuch.

      Výrobky žiakov si môžete prísť pozrieť 23. 6. 2022 (vo štvrtok) o 15:00 do školskej jedálne, kde bude vyhodnotenie súťaže s malým koncertom. Srdečne Vás naň pozývame.

    • Deň detí v ŠKD
     • Deň detí v ŠKD

     • 1. jún je pre všetky deti špeciálny deň. O jeho výnimočné prežitie sa tento rok opäť zaslúžili pani vychovávateľky zo ŠKD, ktoré pre všetkých sedmičkárov pripravili tradičný JARMOK - popoludnie s pestrými športovo-zábavnými disciplínami. Po splnení všetkých úloh si deti mohli vybrať z množstva krásnych cien v „Obchode“ . Pestrosť výberu pomohli zabezpečiť svojou výdatnou pomocou aj rodičia, ktorým touto cestou aj za deti ešte raz srdečne ďakujeme.

    • SUPERfinále Školský šport 2022
     • SUPERfinále Školský šport 2022

     • V dňoch 6 a 7. 6. 2022 sa v Trenčíne uskutočnili majstrovstvá Slovenska vo florbale žiakov základných škôl, pod názvom SUPERfinále Školský šport 2022.

      Na podujatí sa zúčastnili víťazi krajských kôl v kategóriách žiačky a žiaci. Trenčiansky kraj reprezentovalo v kategórii žiaci družstvo žiakov ZŠ HODŽOVA TRENČÍN. Počas oboch dní chlapci nenašli premožiteľa a zaslúžene sa tešili z víťazstva v celoslovenskom finále. Postupne si poradili v základnej skupine s chlapcami z Hlohovca, Banskej Bystrice a Michaloviec. Vo štvrťfinále zdolali rovesníkov z Bratislavy, semifinále opäť žiakov z Banskej Bystrice, no a vo finále im podľahli aj konkurenti z Dolného Kubína.

      Chlapcom posielame veľkú gratuláciu a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu našej školy. Našu školu reprezentovali:
      Bariak Matej 9. C, Bórik David 9. D, Ďurčo Juraj Jonas 8. E, Goljer Adam 8. E, Jakubec Michal 8. E, Kollár Timotej 9. C, Kútik Dominik 8. D, Mikolka Andrej 9. A, Pisarčík Samuel 7. D, Ra Geonhu – Kay 7. D, Rázga Roman 9. D, Robota Maroš 8. C, Šlosár Denis 9. C, Tomík Tobias 8. E.
      Tréneri: M. Sojka a P. Zelenka.

    • Enjoy Hearts
     • Enjoy Hearts

     • 1. júna sme sa zapojili do projektu Enjoy Hearts - pokus o rekord v počte nakreslených srdiečok pre žiakov, študentov a pedagógov v celej Českej republike. Za 45 minút sa na našej škole nakreslilo 473 116 srdiečok.

    • Majstrovstvá sveta v detskom fitness
     • Majstrovstvá sveta v detskom fitness

     • Na Majstrovstvách sveta v detskom fitness 2022 v Srbsku dosiahli naše žiačky obrovský úspech. Majsterka sveta Alexandra Kaňová (V. C) a Elisa Forróová (VI. B) zo športového klubu REHAFIT, o. z., sme na vás hrdí a srdečne gratulujeme!

    • ŠKD: Deň matiek
     • ŠKD: Deň matiek

     • Tradičný Slávnostný Galaprogram venovaný všetkým mamičkám, sa po dlhej prestávke opäť dočkal svojej premiéry 8. mája 2022. Celý program sršal láskavým humorom, detskou snahou, radosťou a úprimným dojatím mamičiek, babičiek, ale aj oteckov, ktorí odchádzali spokojní a svoje ratolesti dosýta vyobjímali a vybozkávali. Fotky dokumentujú veľkú a rozsiahlu spoluprácu ŠKD, detí, školy, mesta (ďakujeme) a našich milých rodičov. Už teraz sa tešíme na ďalšiu spoločnú krásnu akciu.

    • Makrofotografia
     • Makrofotografia

     • Na Slovensku sa Deň Matiek oslavuje druhú májovú nedeľu. Žiaci 8.D triedy posielaju všekým maminám farebnú, voňavú makro kvetivovú krásu k ich sviatku. Na hodine výtvarnej výchovy sme sa venovali makrofotografii. Ide o fotografovanie z veľmi blízkej vzdialenosti. Projektovaný obraz je rovnako veľký ako je veľkosť fotografovaného subjektu. Žiakom sa páčila táto aktivita a mnohým sa podarili majstrovské kúsky.

    • Bádateľ vodného biotopu
     • Bádateľ vodného biotopu

     • Na hodine biológie v piatom ročníku (5.E) sa žiaci venovali spoznávaniu vodného biotopu. Keďže naša škola sídlí v blízkosti najdlhšej rieky Slovenska, chlapci podnikli vychádzku k jej brehom. Pozorovali prebúdzajúcu sa fanu a flóru jarného obdobia. Vychádzka a pozorovanie dali zaklad pre individuálne projekty. Ich rôznorodé, kreatívne a hravé spracovanie si zaslúži zverejnenie na školskom webe. Dobrá práca, chlapci! Onedlho nás čaká vychádzka na polia, lúky a pasienky ako aj vyhotovenie herbára. Už teraz sa teším na Vaše botanické skvosty. Silvia Hill

    • Mama je len jedna
     • Mama je len jedna

     • Vážené maminy, vážení rodičia!
      Tradične patrí druhá májová nedeľa sviatku všetkých matiek. Školský klub detí, Základná škola a Rada rodičovského združenia pri ZŠ Hodžova Trenčín za finančnej podpory mesta Trenčín si v tento významný deň pripravila pre Vás slávnostný galaprogram
      MAMA JE LEN JEDNA
      8.mája 2022 o 15:oo hod.
      Posádkový dom v Trenčíne
      Poďakovanie patrí Mestu Trenčín za finančnú podporu pri príprave a realizácii tohto projektu.

    • Hviezdoslavov Kubín (krajské kolo)
     • Hviezdoslavov Kubín (krajské kolo)

     • Dňa 27.4.2022 sa uskutočnilo krajské kolo Hviezdoslav Kubín v Bzinciach pod Javorinou. Po úspešnom absolvovaní školského, obvodného a okresného kola z 1.miesta, našu školu úspešne reprezentovala Júlia Moniaková, žiačka 4.C triedy, pod vedením tr. uč. K. Maniačkovej.
      Pri príležitosti 150.výročia narodenia spisovateľky Ľudmily Podjavorinskej sme navštívili aj jej rodný dom.
      Za účasť v krajskom kole Hviezdoslavov Kubín získala čestné uznanie! Srdečne gratulujeme!

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska

     • Výsledky školského kola speváckej súťaže Slávik Slovenska:
           1. kategória (1. – 3. ročník)
      1. miesto: Filip Karvai, 3. C
      2. miesto: Ella Rajecká, 2. A
      3. miesto: Juraj Brindzák, 3. C

           2. kategória (4. – 6. ročník)
      1. miesto: Táňa Čurková, 4. A
      2. miesto: Natália Tanušková, 5. C
      3. miesto: Sofia Robotová, 5. B

           3. kategória (7. – 9. ročník)
      1. miesto: Olívia Hlucháňová, 8. C
      2. miesto: Paula Podivinská, 8. C
      3. miesto: Alica Sopková, 7. A

      Veľmi pekne ďakujeme všetkým súťažiacim za krásne spevácke výkony.

      Víťazom gratulujeme.

    • Olympiáda zo SJL (celoslovenské kolo)
     • Olympiáda zo SJL (celoslovenské kolo)

     • Natália Vangelová, žiačka 9. C, sa v dňoch 25. - 26. 4. 2022 zúčastnila celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sa konalo v našom hlavnom meste. Ani tu nenašla premožiteľa a po náročných kolách, v ktorých sa prejavila aj jej kreativita, všestrannosť a pozitívny prístup, získala 1. miesto.
      G R A T U L U J E M E !
      Zároveň gratulujeme aj p. učiteľke Mgr. Silvii Macharovej, ktorá Natáliu pripravovala.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • Dňa 22. apríla sme si pripomenuli peknou akciou Deň Zeme. Žiaci 4. C triedy spolu s p. uč. Maniačkovou vyzbierali odpadky v okolím našej školy a sídliska Sihoť. Preopakovali si vedomosti pri separovaní a triedení odpadu. Tešíme sa, že aspoň malým pričinením prispeli k ochrane životného prostredia a pekného čistého okolia našej školy.

    • Pytagoriáda
     • Pytagoriáda

     • okresné kolo – úspešní riešitelia:

      5. ročník
      Šimon Samák V. A,
      Matej Večeřa V. C

      7. ročník
      Nella Kotláriková V. B (3. - 4. miesto)

      8. ročník
      Filip Tunega  VIII. B (5. miesto)