Raketové športy - stolný tenis, bedminton, tenis II. st.

pondelok od 14:15
Vedúci: Mgr. Peter Bolaček

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019