Loptové hry - volejbal, basketbal II. st.

streda od 14:15
Vedúci: Mgr. Peter Bolaček

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019