Zoznam tried

Názov
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Syrná
Učebňa Učebňa 1. A (D 9)
I. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Šmatláková
Učebňa Učebňa 1. B (D 107)
I. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Hrnčárová
Učebňa Učebňa 1. C (D 11)
I. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jaroslava Zajacová
Učebňa Učebňa 1. D (D 105)
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jarmila Pelechová
Učebňa Učebňa 2. A (ŠKD)
II. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Blažena Collerová
Učebňa Učebňa 2. B (ŠKD)
II. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Komárková
Učebňa Učebňa 2. C (ŠKD)
II. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Danica Ďuračková
Učebňa Učebňa 2. D (ŠKD)
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zdenka Vicianová
Učebňa Učebňa 3. A (D 111)
III. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vlasta Marková
Učebňa Učebňa 3. B (D 104)
III. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Pavlusová
Učebňa Učebňa 3. C (D 110)
III. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Mojžišová
Učebňa Učebňa 3. D (D 4)
III. E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Olasová
Učebňa Učebňa 3. E (D 8)
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Dana Schőppl
Učebňa Učebňa 4. A (D 2)
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martina Hujová
Učebňa Učebňa 4. B (D 102)
IV. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Maniačková
Učebňa Učebňa 4. C (D 7)
IV. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Adriana Laginová
Učebňa Učebňa 4. D (D 109)
V. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Paulínyová
Učebňa Učebňa 5. A (A 109)
V. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Nora Kopuncová
Učebňa Učebňa 5. B (A 211)
V. C Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Martina Šinská
Učebňa Učebňa 5. C (A 107)
V. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Svedková
Učebňa Učebňa 5. D (B 6)
V. E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Švejdová
Učebňa Učebňa 5. E (A 205)
VI. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Jamborová
Učebňa Učebňa 6. A (A 106)
VI. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Aleš Kočandrle
Učebňa Učebňa 6. B (A 105)
VI. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lenka Králová
Učebňa Učebňa 6. C (A 12)
VI. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Silvia Macharová
Učebňa Učebňa 6. D (A 108)
VI. E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Patrik Zelenka
Učebňa Učebňa 6. E (A 209)
VII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Janíková
Učebňa Učebňa 7. A (B 3)
VII. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana Masariková
Učebňa Učebňa 7. B (B 105)
VII. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Michaela Hašková
Učebňa Učebňa 7. C (A 104)
VII. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika Bačíková
Učebňa Učebňa 7. D (B 106)
VII. E Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Valentová
Učebňa Učebňa 7. E (A 13)
VIII. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Sylva Vavríková
Učebňa Učebňa 8. A (A 210)
VIII. B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Mária Macharová
Učebňa Učebňa 8. B (A 207)
VIII. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Martin Paulička
Učebňa Učebňa 8. C (A 208)
VIII. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Bacová
Učebňa Učebňa 8. D (B 5)
IX. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Vladimír Dobiaš
Učebňa Učebňa 9. A (A 14)
IX. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Katarína Psotná
Učebňa Učebňa 9. B (A 15)
IX. C Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Arbetová
Učebňa Učebňa 9. C (A 206)
IX. D Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Erika Topilinová
Učebňa Učebňa 9. D (A 110)

© aScAgenda 2018.0.1101 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.05.2018