• Zápis do 1. ročníka

   • Zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 sa uskutočnil  20. a 21. apríla 2020 od 11.00 do 16.00 hod. v budove 1. stupňa. Zápis sa uskutočnil bez osobnej účasti detí.

    Vypĺňanie elektronických prihlášok do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 bolo z kapacitných dôvodov ukončené.

    Náhradný termín zápisu detí do 1. ročníka bude 4. mája 2020 (pondelok) od 10.00 do 12.00 hod. v budove 1. stupňa. Zápis sa uskutoční bez osobnej účasti detí.

    Pre získanie najnovších informácií pravidelne sledujte školskú stránku.

    Usmernenie zriaďovateľa (Mesto Trenčín): trencin.sk/aktuality/zapis-buducich-prvacikov-bude-bez-deti


    Postup zápisu do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021:

    1. Pred zápisom vyplňte elektronickú prihlášku (28. apríl 2020, 12:00 hod.: 106 elektronicky zapísaných detí, vypĺňanie elektronickej prihlášky je ukončené)
    2. Zápisu sa osobne zúčastní Jeden zo zákonných zástupcov  (bez dieťaťa). So sebou si prinesie:
       - občiansky preukaz
       - rodný list dieťaťa (originál)
       - hotovosť 15 € v prípade ak máte záujem o objednanie učebného balíčka pre Vaše dieťa (predpisové zošity k Šlabikáru
         a ďalšie pracovné zošity a pomôcky)
       - vlastné pero
      
    3. Ak máte možnosť, vytlačte si a vyplňte:
       - Čestné prehlásenie zákonného zástupcu: Cestne_prehlasenie_zakonneho_zastupcu_2020_2021.pdf
      
    4. Ak budete žiadať, vytlačte si a vyplňte:
       - Žiadosť o odklad školskej dochádzky: Ziadost_o_odklad_skolskej_dochadzky_2020_2021.pdf
       - Žiadosť o povolenie vzdelávania mimo územia SR: Ziadost_o_povolenie_vzdelavania_mimo_uzemia_SR_2020_2021.pdf
       - Žiadosť o predčasné zaškolenie: Ziadost_o_predcasne_zaskolenie_2020_2021.pdf
      
    5. V  prípade, že dieťa absolvovalo akékoľvek vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, prineste aj kópiu správy z vyšetrenia.


    Ak nemáte možnosť vytlačiť a vyplniť doma dokumenty uvedené v bodoch 3 a 4, budú k dispozícii pri zápise.

    Ak nemáte možnosť zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka základnej školy elektronicky, informujte sa o ďalšom postupe telefonicky.

    Mgr. Alena Múdra, zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň
    mobil: 0902 911 281
    email: alena.mudra@sedmicka.eu