• Zápis do 1. ročníka

   • na školský rok 2021/2022 sa uskutoční  v budove II. stupňa (vchod z Hodžovej ulice - hlavný vchod školy) v čase:

    od 12.04. – 14.04. 2021  od 14.00 hod. do 17.00 hod.

    Prosíme Vás o vyplnenie elektronickej prihlášky.

    Elektronická prihláška bude k dispozícii na stránke školy  od 01. marca 2021 do 30. apríla 2021.

    Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

    Na zápis si pripravte:

     

    Ak nemáte možnosť elektronicky komunikovať so školou ani vytlačiť si Žiadosť o prijatie - v čase zápisu si vyzdvihnite potrebné dokumenty v škole - termín si dohodnite na telefónnom čísle: +421 902 911 281  - vyplniť ich môžete priamo v škole.

    Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti dieťaťa.

    Novinka: Od školského roka 2021/2022 sa začína vyučovanie anglického jazyka na našej škole od 1. ročníka.

    Počas zápisu Vás prosíme o dodržiavanie sprísnených hygienických opatrení.

    Odklad povinnej školskej dochádzky sa od 1.1.2021 realizuje novým spôsobom:
    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú zrelosť, odporúčame zákonným zástupcom budúcich prvákov, obrátiť sa na riaditeľku MŠ, v ktorej kompetencii je rozhodnúť o pokračovaní plnenia  povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej školke na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast.
    Aj v takom prípade je však nutné zápis v základnej škole absolvovať a informovať základnú školu o skutočnosti, že dieťa bude mať predĺžené predprimárne vzdelávanie.

    Informácie o zápise: Mgr. A. Múdra – zástupkyňa riaditeľa školy

    Kontakt: 0902 911 281
    alena.mudra@sedmicka.eu